Blogi

Kagu-Eesti ettevõtja tule osale tootearenduse programmis

FacebookGoogle+LinkedInEmail

le+m_infograafika_loovusait

Oleme koostöös heade partneritega pannud Kagu-Eesti ettevõtetele kokku vinge tootearendusprogrammi, mis algas septembris ning kestab kevadeni.

Ilma liialdamata – toome tootearenduse tippkompetentsi Kagu-Eestisse. Oleme lähtunud lihtsast teadmisest – uued mõtted sünnivad ikka seal, kus erinevad nägemused ja kogemused kokku puutuvad. Seetõttu oleme siia programmi lisaks tavapärasele ettevõtluse ja juhtimiskompetentsile toonud ka loomeinimeste kogemuse. Programmi vältel nõustavad ettevõtjaid lisaks minule (ärimudeli arendus) Anu-Mall Naarits (turundus ja eksport, Marketingi Instituut), Sixten Heidmets (tootearendus, Eesti Kunstiakadeemia), Markko Karu (teenusedisain) ja Maire Otsus (finantsjuhtimine).

Kogu programmi eesmärk on aidata piirkonna ettevõtetel oma tooteid kliendivajadusest tulenevalt paremaks arendada ning seeläbi luua eeldused nii siseriikliku kui ka ekspordikäibe kasvatamiseks.

Programm on jagatud viide etappi:

I ETAPP
Esimene etapp toimus 22-25.09.2015 ja seal aitasime enam kui 120 ettevõtjal koguda ideid, kuidas oma ettevõttele või tootele uut hingamist anda.

II ETAPP
Teine etapp – TeamLab – toimus 17-18 oktoobril ning seal oli võimalik kaasata oma meeskondadesse lisajõudu ning koos kogenud disainerite ja mentoritega oma ideid edasi arendada.

III ETAPP
Kolmandas etapp – PESA teenuse- ja tootearenduse programm – käivitus 09. novembril (osalejate nimed leiad siit) ja kestab 8 kuud. PESA programm on 90% ulatuses veebipõhine, 4 korda programmi jooksul toimuvad ka kohtumised. PESA koosneb viiest moodulist: ärimudel, turundus, tootearendus / teenusearendus, finantseerimine ja juhtimine. Koolitajateks on Indrek Maripuu, Anu-Mall Naarits, Sixten Heidmets, Markko Karu ja Maire Otsus

IV ETAPP
Kui toode juba valmis ning plaan minna välisturule, siis saab nelj
andas etapis liituda ekspordile suunatud programmiga PESA+, kus saab tuge sihtriigis elavatelt ekspordispetsialistidelt.

PESA+ programmi on oodatud kandideerima ettevõtted, kes soovivad ekspordiga alustada või on teinud selles suunas juba esimesi samme, kuid vajavad täiendavaid teadmisi. Sihtturgudega väga hästi tuttavad ja sihtturu riigis elavad eksperdid abistavad personaalselt igat ettevõtet, et soovitud turul esimesed sammud teha.

Programm on peamiselt veebipõhine ja koosneb neljast moodulist:

  • Esimeses moodulis tutvustatakse ekspordiplaani, ekspordiks sobiva toote/teenuse valimist ja vaadatakse üle oma koht väärtusahelas.
  • Teine moodul keskendub eksporditurgude valikule ja turu-uuringute läbiviimisele ning nendest järelduste tegemisele.
  • Kolmandas moodulis vaadatakse üle ekspordi ajakavad ja selleks vajalikud ressursid.
  • Neljandas proovitakse praktiliste koolituste käigus ettevalmistust müügikohtumisteks, läbirääkimiste taktikat, võrgustumist ning vaadatakse üle lepingute nüansid.

PESA+ ekspordiprogrammis jagavad oma teadmisi ja kogemusi Ekspordirevolutsiooni ellukutsuja ja turunduse tippekspert Anu-Mall Naarits, muu hulgas ka Ekspordirevolutsiooni programmis ja eksporditöötajate kvalifikatsiooni tõstmise programmis koolitajana osalenud Jaan Järv ja Elektroskandia müügijuht ning müügipersonali renditeenust pakkuva ettevõtte Cellec omanik Timo Raimla. Kogu programmi vältel nõustavad ettevõtjaid rahvusvahelise kogemusega mentorid.

Programmi lõpuks, 2016. aasta juunis, on ettevõtjatel paigas esimesed ekspordiplaanid ja nad omavad läbirääkimiste partnereid sihtriikides.

V ETAPP
Viies etapp on võrgustumine – kogu programmi ulatuses on oluline koostöö ning võrgustamine nii kohalike kui ka sihtriikide ettevõtetega.

Lae siit all kogu programmi tutvustav voldikVõimalus on läbida kogu programm algusest lõpuni või vastavalt ettevõtte vajadustele liituda just endale sobiva etapiga. Teiste etappide registreerumise avame ka lähiajal. Jooksvalt saad uudistega kursis olla programmi Facebooki lehel.

Vaata esimese hooaja tulemusi siit.

Loov Eesti+Maa programmi partnerid on MTÜ Loov Eesti, Marketingi Instituut, Loov Maa ja Järvamaa Arenduskeskus. Kaasa aitavad Tartu Loomemajanduskeskus, ärikiirendi BuildIt ja Garage48. Programmi toetab EAS Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

 

FacebookGoogle+LinkedInEmail
0


Vasta